Moviments migratòris: quan el problema no és la tanca

/
Observar com en els informatius es reprodueixen estereotips...

Moviments migratoris: quan el problema no és el nombre de persones

/
Aproximar-se de manera crítica a les narracions informatives. Valorar el seu rigor i el seu oportunisme