Càpsula crítica: “Historia de una cuchara de plástico”

Video viral que explica la història de producció d'una cullereta de plàstic per denunciar-ne la seva petjada ecològica.

Cinefòrum: “La isla de las flores”

Documental que mostra de forma satírica el funcionament de la societat de consum i la manera de relacionar-nos que tenim. A partir de la història d’una tomàtiga, des que se sembra fins que es tira als fems, se’n presenten els diferents agents que participen en aquesta cadena de consum i explotació de recursos, també aquells que n’han quedat exclosos.

ULLERES RACISTES: Reflexió al voltant dels estereotips.

Per què mostra com d’interioritzats tenim els estereotips sobre el que suposem que pot ser o representar una cultura, una ètnia, un país...

Cinefòrum: Invisibles. Capítulo segundo “Seis de cada diez”

CINEFÒRUM “Los Invisibles. Capítulo segundo: 'Seis de cada…

Recomanacions generals per elaborar material didàctic

/
Aquest vol ser un document orientatiu dirigit al professorat i a les entitats, per l'elaboració de material didàctic...

Moviments migratòris: quan el problema no és la tanca

/
Observar com en els informatius es reprodueixen estereotips...

Moviments migratoris: quan el problema no és el nombre de persones

/
Aproximar-se de manera crítica a les narracions informatives. Valorar el seu rigor i el seu oportunisme

Cinefòrum: Niños de Agua

/
Documental que representa el dia a dia d’alguns nins i nines d’una comunitat de El Salvador que necessiten...

BREF

/
Cinefòrum: BREF, la mutilació genita femenina

Chiamamanda Adichie

/
Càpsula crítica: El perill d’una sola història per Chiamamanda Adichie