Postals Sonores. No estem soles!

sábado 19 de noviembre de 2022

sábado 19 de noviembre de 2022

Les dones que emprenen un procés migratori afronten moltíssimes situacions. Arribar a un entorn que no coneixen , amb una llengua diferents i noves realitats. Amb tota la il·lusió d’emprendre una vida i també i ple de prejudicis vers les seves cultures; no conèixer la llengua i trobar-se amb realitats diferents.

0 comentarios