BONA PRÀCTICA PERIODÍSTICA

Dones comunicadores a Àfrica

Temes: comunicació, interculturalitat, diversitat cultural, noves tecnologies, dones

“ La red marfileña (4): las amazonas de la blogosfera”

Aquest és un article del blog que es publica periòdicament a El País digital, “África no es un país”, que treballa per una visibilitat responsable dels diferents esdeveniments que succeeixen en un continent tan gran i tan ric culturalment com Àfica.
En concret aquest article forma part d’un conjunt de narracions que sota el nom de “La red marfileña” dóna a conèixer diferents pràctiques comunicatives, relacionades amb l’ús de les noves tecnologies, que es duen a terme per diferents persones o col·lectius de la Costa de Marfil.
En la nostra anàlisi ens hem centrat en aquest article, ja que, sumat a la narració d’aquestes experiències activistes, fa referència a l’activisme de diferents dones.
D’aquesta manera, l’article ens sembla oportú pels següents motius:

 • Els articles que donen títol al compendi “La red marfileña”, lluny de les narracions estereotipades o tremendistes mitjançant les que normalment se’ns dóna a conèixer la realitat africana, s’escriu en tu to positiu i propositiu. Parla de propostes i d’activisme.
 • Els protagonistes d’aquests articles són la població civil. Si bé es pot fer referència a sistemes de Gobern corrupte o a necessitats o situacions de desigualtat a resoldre, els esdeveniments s’expliquen des de l’activisme de la població.
 • Es fuig d’una mirada paternalista o condescendent amb la realitat de Costa de Marfil. No hi ha una aprovació o una condició d’estranyesa davant aquests esdeveniments. Fet que, des d’una mirada occidental, moltes vegades es reprodueix.
 • En aquest article en concret es parla de l’activisme de les dones, sovint una part de la població o totalment invisibilitzada, o que són representades com a víctimes. Per tant, és un fet del tot inusual que es celebri el seu activisme.
 • Les dones són descrites com a actives, expertes, científiques, en continua formació i reciclatge, ambicioses, col·laboradores,… tot un seguit d’adjectius que promocionen una imatge de les dones i la feminitat totalment acord amb la realitat. I aquest és un fet del tot inusual que podem extrapolar a nivell mundial.
 • En l’exposició de les seves històries de vida, no s’utilitzen de manera demagògica diferents aspectes de la seva quotidianitat als que s’han d’enfrontar pel fet de ser dones. És a dir, el fet que siguin mares, que es dediquin a la indústria de la moda, que hagin tingut començaments difícils,… no s’utilitzen per maximitzar les fites aconseguides pel seu activisme, sinó que formen part d’elles mateixes i la seva vida.

Analitza les frases extretes de l’article:
– “Cuando era niña, quería ser panadera –ha confesado [Gislaine Atta], entre bromas y veras, en una entrevista para la revista digital femenina Ayana-. Desde que era pequeña, adoro el pan en todas sus formas. Así que cuando tenía seis o siete años me dije por qué no puedo hacer lo que me gusta””

 • Què et sembla que aquesta dona relati la seva història de vida a partir del primer desig que va tenir?
 • És usual que s’animi a la gent a seguir el seu propi camí? Creus que el fet que una persona descrigui la seva ambició des d’un desig tan íntim i quotidià d’alguna manera intervé en la manera en com aquesta ambició és entesa?
 • Et sembla que aquesta persona vol colonitzar el món o vol treballar amb el que li agrada en termes de sostenibilitat pròpia i del seu entorn?

– “Forman parte de un grupo selecto: auténticas amazonas del ciberespacio, procedentes de diferentes contextos y con formaciones diversas, que se unen por su común pasión por el mundo digital. Un mundo que se define con la palabra sororidad y que está lleno de profesionales que podrían sentar cátedra entre sus colegas europeos.”

 • Analitza el fet que s’identifiqui aquestes dones com un grup selecte. Fa referència a què és una excepció, o es refereix al fet que comparteixen interessos comuns?
 • Coneixes la paraula ‘sororitat’? Investiga i estableix igualtats i diferències amb ‘companyonia’ i ‘coordinació’. Un cop has fet aquest exercici, entens la necessitat d’utilitzar aquest concepte
 • Què opines sobre el final de la frase? Quina dimensió li dóna a l’activisme d’aquestes dones quan s’esmenta que poden ser un referent per la cultura europea?