CAPSULA CRÍTICA

Informatius RTV1: Arribada de pasteres a les costes de Múrcia el 4 de desembre de 2017.

Temes: moviments migratoris, comunicació, Drets Humans

 Objectius

 • Observar com les retòriques informatives contribueixen a la ‘desinformació’ de la realitat dels moviments migratoris.
 • Analitzar quines retòriques audiovisuals contribueixen a la deshumanització de les persones que migren.
 • Evidenciar com algunes informacions alimenten la cultura de la por.

Perquè és important?

 • Actualment estem vivint un moment crític respecte als moviments migratoris. Especialment els que succeeixen en el mediterrani, on podem explicar per milers les persones que perden les seves vides intentant fer alguna cosa tan bàsic com migrar.
 • És molt necessari abocar llum sobre aquests esdeveniments. Ens estem acostumant a valorar-los solament mitjançant dades i xifres. Però rarament la informació que rebem ens explica aquesta realitat que, malgrat ser un dret humà, provoca tantes morts.
 • Per saturació mediàtica, estem naturalitzant una manera de referir-nos a les persones que migren d’una manera diferent depenent del seu origen i de les condicions del seu viatge migratori. És responsabilitat dels mitjans, i de la societat en general, trencar amb aquesta naturalització i treballar de manera complexa i responsable la realitat migratòria. Hem d’atendre al context polític i econòmic d’una manera global i local.
 • Hem d’aprendre a distingir si la informació ens aporta i ens explica. La informació no només ha d’alertar-nos sobre els esdeveniments. La seva funció social ha d’instar-nos a una responsabilitat social.

Propostes de Treball

Activitat 1

 • Una vegada heu visionat l’audiovisual, intenteu respondre les següents preguntes:
 • D’on són les persones que arriben en les pasteres?; Quantes persones han arribat?; Quins són els motius que els han fet emprendre el viatge?
 • En quines condicions arriben?; Hi ha alguna d’aquestes persones que tingui una malaltia crònica com a asma o diabetis, i necessiti una atenció especial en arribar a la costa?
 • Sabem de quin sexe i edats són les persones que vénen?; Hi ha alguna persona que potser al seu país estigui en perill de mort?
 • Sabem per què venir en pastera era la seva única opció?; Poden venir d’una altra manera? Per què?; Saps la diferència que hi ha entre una pastera i un vaixell?
  • La RAE estableix aquesta definició de pastera:
  • 1:Embarcació petita, de fons pla, sense quilla
  • 2.f. Embarcació petita usada per al transport d’immigrants il·legals.
 • Què són immigrants il·legals? Hi ha alguna persona que sigui il·legal? O solament és il·legal la seva manera d’arribada?; Qui decideix i en funció de quina si l’accés a un país és legal o il·legal? Creïs que és just que la RAE associï immigració amb il·legalitat?

Una vegada has fet aquest petit qüestionari, reflexiona:

 • Has sabut respondre a tot?; A quin si i a què no?; Per què?; Creïs que l’informatiu hauria de poder donar resposta a aquestes preguntes?; Per què creïs que no interessa donar-nos aquesta informació?
 • Darrerament ens estem acostumant a generar informacions només amb dades. I aquestes mai són explicatives en si mateixes. Una vegada les coneixem, què fem amb elles? Què ens expliquen? És molt necessari explicar-les. Generar una informació que ens permeti conèixer la realitat de manera responsable.

Activitat 2:

Analitzem ara el perquè tendim a deshumanitzar les persones que migren:

 • La notícia ens explica una o diverses realitats migratòries? Ens queda clar on i de quines nacionalitats, edats i sexes són les persones que han migrat? La informació que rebem ens dóna comptes de la situació o persegueix una narració caòtica?
 • Qui són els protagonistes dels informatius?; Qui relata la notícia?; Creïs que la notícia seria diferent si les persones protagonistes tinguessin veu o l’oportunitat d’explicar la situació en la qual es troben?
 • Qui són les úniques persones que tenen veu en el vídeo? Què diuen?; Creïs que el seu testimoniatge explica la situació dels protagonistes? Quina idea defensen?; Manifesten certa empatia amb les persones que han migrat?
 • Quan veiem als protagonistes, veiem plans generals o primers plans? Ens permet conèixer-los?
 • Les informacions sempre responen a un interès ideològic dominant. Per tant, sempre es construeixen des del punt de vista de qui relata. El repte, és descobrir el per què ens interessa generar poca empatia amb les persones protagonistes de la notícia. De què ens estem protegint en deshumanitzar als migrants? Intentem analitzar-ho en la següent activitat.

Activitat 3

Analitzem ara com generem pànic i alimentem la cultura de la por.

Escolta el vídeo atentament, sense imatge. Fer una llista del vocabulari que s’utilitza a l’hora de referir-se al succeït.

 • Entenem que la realitat que es relata sí és greu lloc que XX persones han posat la seva vida en risc per arribar a les costes espanyoles. Ho han fet perseguint l’esperança que tot viatge migratori suposa. Però, és això el que es relata? O més aviat tot el vocabulari que s’usa denota cert estat d’excepció i desconcert?. En un moment en què a les costes espanyoles han arribat XX persones, té sentit aquest desconcert?
 • Creïs que la notícia crea certa alarma? Alarma respecte a què? Estem en situació d’indefensió? L’arribada d’aquestes 40 pasteres, suposa una amenaça? A quin o a qui?
 • Molts rumors diuen que els immigrants van a acabar amb el nostre treball o la nostra seguretat social. Aquestes persones que han arribat amb les pasteres, tenen opció al treball? Té opció a les ajudes públiques? Llavors, de quina por estem parlant?
 • Per què ens fa por que arribin les pasteres? Quin cost suposa per a nosaltres? Quin benefici suposa per a ells?
 • Observa la composició del relat: ritme, veu en off, successió d’imatges, so de fons. Ens dóna una sensació de tranquil·litat i control, o de caos i pànic?

Reflexió final

Finalment, després de visionar l’informatiu, algú ha pensat que sabent que la realitat migratòria és aquesta, i que ve succeint des de fa ja uns anys,

 •  Per què el govern espanyol no té uns protocols de rebuda de pasteres disposats i capaces d’atendre aquesta arribada?
 •  Per què en comptes de preguntar-nos això, rebem la notícia amb alarma i desconcert?
 •  Pot el govern espanyol preveure l’arribada de persones que migren?
 •  Pot treballar a nivell internacional l’empobriment de determinats països o regions del món per resoldre el fet que l’única opció per a les persones sigui *migrar?