CAPSULA CRÍTICA

MAMA HOPE: African men. Hollywood Stereotipes.

Objectius

 • Reflexionar sobre la necessitat de tenir una veu pròpia que faci visible les nostres identitats.
 • Treballar la deconstrucció dels estereotips racials.
 • Posar en crisi els prejudicis culturals que tenim sobre un dels continents més grans del món del qual normalment només en rebem una imatge vulnerable.

Per què és interessant?

 • Està protagonitzada per quatre joves de Kènia que llancen un missatge a la cultura occidental.
 • Proposen trencar amb tot un seguit de prejudicis culturals que demonitzen la cultura africana en general.
 • Utilitza de manera responsable el dret a tenir una veu pròpia.
 • Convida a la societat occidental a revisar-se i fer un exercici d’autocrítica.
 • Utilitza la ironia i el sentit de l’humor com a retòriques crítiques.

Propostes pel debat

Abans de veure el vídeo:
Abans de veure el vídeo, escriviu una llista de 5 adjectius a partir dels que definiríeu la cultura africana.

 • Quin tipus d’adjectius són? Denoten vida, activitat, dinamisme i riquesa cultural? O bé denoten caos, pobresa, passivitat, victimisme, i violència?
 • Aquests adjectius, com els heu pensat? En relació a quina idea?
 • Sabeu que a l’Àfrica hi ha un total de 54 països? Ara que ho saps, penses que és raonable la pregunta que us hem fet d’intentar descriure Àfrica, un continent, amb només 5 adjectius?
 • Com es construeixen els estereotips? Són justos i raonables? Qui o què creieu que els potencia i reforça? Per què en l’actualitat encara prejutgem a les persones pel seu aspecte o procedència?

Després de veure el vídeo:

 • Quin paper creus que té el cinema i els audiovisuals en general a l’hora de reforçar la pervivència dels estereotips? T’havies fixat mai que els films de Hollywood han tendit a representar Àfrica com un territori inhòspit, hostil i violent?

Proposta de recerca: consulteu la cartellera de cinema. De les pel·lícules que es projecten, quantes són d’aventures? Per qui estan protagonitzades? L’heroi és de raça blanca i cultura occidental, o és d’alguna altra raça i cultura? N’hi ha alguna que estigui protagonitzada per dones? Aquestes són heroïnes d’aventures, o bé són heroïnes romàntiques o melodramàtiques?

 • Penses que hi ha relació entre la construcció de l’heroïcitat masculina i blanca amb la idea de poder?
 • Quan has començat a veure el vídeo, pensaves que els seus protagonistes eren nois amb estudis universitaris? Creus que la seva demanda és justa? Per què creus que Hollywood relaciona les persones que viuen a l’Àfrica amb violència? Per què creus que gairebé sempre són els dolents de la pel·lícula?
 • Creus que els mitjans de comunicació (informatius, publicitat, pel·lícules, etc) es representa la diversitat cultural? És a dir, hi ha una presència normalitzada de persones d’altres races o cultures que la blanca i l’occidental? Per què creus que encara avui aquesta representació no està normalitzada?

Proposta d’exercici: consulteu els diaris de tota una setmana. Dividiu-vos en grups de treball i que cada grup analitzi una setmana. Localitzeu notícies protagonitzades per persones d’altres cultures o raça que no sigui la blanca, o noticies on el tema que es redacta no hagi de veure amb la cultura occidental. Reflexioneu:

 • N’hi ha moltes o poques?
 • On apareix representada la diversitat cultural? En quins temes?
 • Són notícies positives o són notícies negatives? En quins temes?
 • Aquestes notícies, expliquen coses més enllà d’anècdotes sensacionalistes?
 • Hi ha alguna notícia que ens aproximi al coneixement profund de les altres cultures?

Per saber més:

Investiga MAMA HOPE, entitat internacional que vetlla pel desenvolupament i apoderament de comunitats empobrides i en vies de desenvolupament.

Vocabulari

 • Estereotips
 • Narració responable
 • Diversitat Cultural
 • Veu pròpia
 • Interculturalitat
 • Imaginari cultural