Entrades

La importància de l’Educació per al Desenvolupament a les escoles.

Tal com va dir Max Neef (1992), citat a Colom Cañellas (1998)C1:…