Mala pràctica: Discurs de l’odi i periodisme ineficient

Esgarrifa que un mitjà de comunicació, tingui l'abastiment…