Coneix el projecte

Des del 2009, el projecte Fòrum Comunicació, Educació i Ciutadania treballa de manera crítica diferents aspectes de la cooperació transformadora. Centrat en la promoció de la convivència intercultural des d’una perspectiva local-global, i bevent dels aprenentatges de l’ecofeminisme i els feminismes comunitaris, el seu objectiu principal és poder associar l’exercici de la cooperació a la quotidianitat de totes les persones..

Com ho fem?

Tot dinamitzant xerrades crítiques, processos participatius i col·laboratius, i un observatori social i mediàtic des del que contribuir a la construcció d’una massa social formada e informada, vol interpel·lar a les persones a la responsabilitat i justícia social. Treballem al voltant de les temàtiques següents:

Temàtiques

Migracions i interculturalitat

Convivència Convivència intercultural global i estereotips.

Feminismes decolonials

Ecofeminismes comunitaris i promoció social de les dones empobrides i marginalitzades.

Cooperació transformadora

Colonialisme i perspectiva global-local.

Transició ecosocial

Decrecimiento y sostenibilidad.

Els continguts del projecte Fòrum Comunicació, Educació i Ciutadania es treballen segons la metodologia participativa i el treball en xarxa, basant-nos en els eixos principals de l’Educació i la Comunicació per la Transformació Social.

Treballar la cooperació transformadora d’una manera crítica, implica un treball transversal i multidisciplinari en la defensa dels drets humans i en la transició d’un model sostenible en front les lògiques capitalistes i heteronormatives en totes les agendes activistes, educatives i d’intervenció al territori.

Impulsat per

Amb el support de

Ens cal fer una feina de reforç i d’aprenentatge a nivell local que, a través de tasques educatives i de sensibilització contribueixi a promoure la responsabilitat ciutadana vers els països i/o comunitats sistèmicament empobrides

Defensant la convivència intercultural local i global, tot fent pedagogia dels DDHH: tothom tenim els mateixos drets i deures.

Posant en evidència el funcionament dels sistemes d’empobriment i explotació de recursos naturals i humans a nivell global i local

Contextualitzant quina és la realitat política, econòmica i sociocultural dels moviments migratoris a nivell global i local

En aquesta comesa, treballar la comunicació com a eina de transformació social que contribueixi a posar en crisi les agendes hegemòniques occidentalistes, heteropatriarcals i neoliberals mitjançant campanyes de comunicació i generant un observatori crític dels mitjans, és fonamental. També, promoure accions crítiques i creatives que tinguin la capacitat de generar noves narratives i sistemes de representació que lluny d’estigmatitzar o menystenir col·lectius o realitats socials, treballi de forma activa per dret a la veu pròpia.

Articles

Urbanisme tàctic i feminista (ciutats per al ciutadà)

Urbanisme tàctic i feminista (ciutats per al ciutadà)

Treballar per a un futur millor, més sostenible i amb igualtat d’oportunitats per a totes les persones, són alguns dels Objectius del Desenvolupament Sostenible per al 2030. Des d’aquí volem fixar l’atenció, en què aquests grans propòsits només poden arribar a aconseguir-se si els tractem a través d’una visió global-local.

GoldieBox

GoldieBox

[av_heading tag='h2' padding='12' heading='"GoldieBox": interculturalitat i gènere.' color='custom-color-heading' style='blockquote modern-quote' custom_font='#f7b001' size='' subheading_active='subheading_above' subheading_size='18' custom_class=''] BONA PRÀCTICA...

Accions

Postals Sonores. No estem soles!

Postals Sonores. No estem soles!

Les dones que emprenen un procés migratori afronten moltíssimes situacions. Arribar a un entorn que no coneixen , amb una llengua diferents i noves realitats. Amb tota la il·lusió d'emprendre una vida i també i ple de prejudicis vers les seves cultures; no conèixer la...

Experiència Educativa: fotoreportatges per a la transformació social

Experiència Educativa: fotoreportatges per a la transformació social

#cooperarnovanormalitat La Covid19 ha posat en evidència i ha agumentat les múltiples desigualtats i ijustícies estructurals de la nostra societat. Així mateix, també ha constatat la necessitat de posar la cura i la vida en el centre. Només així, aconseguirem una nova...