Coneix el projecte

Des del 2009, el projecte Fòrum Comunicació, Educació i Ciutadania treballa de manera crítica diferents aspectes de la cooperació transformadora. Centrat en la promoció de la convivència intercultural des d’una perspectiva local-global, i bevent dels aprenentatges de l’ecofeminisme i els feminismes comunitaris, el seu objectiu principal és poder associar l’exercici de la cooperació a la quotidianitat de totes les persones..

Com ho fem?

Tot dinamitzant xerrades crítiques, processos participatius i col·laboratius, i un observatori social i mediàtic des del que contribuir a la construcció d’una massa social formada e informada, vol interpel·lar a les persones a la responsabilitat i justícia social. Treballem al voltant de les temàtiques següents:

Temàtiques

Migracions i interculturalitat

Convivència Convivència intercultural global i estereotips.

Feminismes decolonials

Ecofeminismes comunitaris i promoció social de les dones empobrides i marginalitzades.

Cooperació transformadora

Colonialisme i perspectiva global-local.

Transició ecosocial

Decrecimiento y sostenibilidad.

Els continguts del projecte Fòrum Comunicació, Educació i Ciutadania es treballen segons la metodologia participativa i el treball en xarxa, basant-nos en els eixos principals de l’Educació i la Comunicació per la Transformació Social.

Treballar la cooperació transformadora d’una manera crítica, implica un treball transversal i multidisciplinari en la defensa dels drets humans i en la transició d’un model sostenible en front les lògiques capitalistes i heteronormatives en totes les agendes activistes, educatives i d’intervenció al territori.

Impulsat per

Amb el support de

Ens cal fer una feina de reforç i d’aprenentatge a nivell local que, a través de tasques educatives i de sensibilització contribueixi a promoure la responsabilitat ciutadana vers els països i/o comunitats sistèmicament empobrides

Defensant la convivència intercultural local i global, tot fent pedagogia dels DDHH: tothom tenim els mateixos drets i deures.

Posant en evidència el funcionament dels sistemes d’empobriment i explotació de recursos naturals i humans a nivell global i local

Contextualitzant quina és la realitat política, econòmica i sociocultural dels moviments migratoris a nivell global i local

En aquesta comesa, treballar la comunicació com a eina de transformació social que contribueixi a posar en crisi les agendes hegemòniques occidentalistes, heteropatriarcals i neoliberals mitjançant campanyes de comunicació i generant un observatori crític dels mitjans, és fonamental. També, promoure accions crítiques i creatives que tinguin la capacitat de generar noves narratives i sistemes de representació que lluny d’estigmatitzar o menystenir col·lectius o realitats socials, treballi de forma activa per dret a la veu pròpia.

Articles

Ciutadania “en escac” a la nova era Smart

Ciutadania “en escac” a la nova era Smart

Un tema que inclou a gran part de la societat, ja que en pocs anys, la majoria dels habitants del planeta viurà en aquestes urbs i, segons diversos medis, aquest serà el tema prioritari en aquest any 2023. Què passarà amb les nostres vides a la ciutat? Què significa viure a una ciutat intel·ligent o Smart city? Es basa en control o protecció per a la ciutadania?

GoldieBox

GoldieBox

[av_heading tag='h2' padding='12' heading='"GoldieBox": interculturalitat i gènere.' color='custom-color-heading' style='blockquote modern-quote' custom_font='#f7b001' size='' subheading_active='subheading_above' subheading_size='18' custom_class=''] BONA PRÀCTICA...

Accions

Experiència Educativa: fotoreportatges per a la transformació social

Experiència Educativa: fotoreportatges per a la transformació social

#cooperarnovanormalitat La Covid19 ha posat en evidència i ha agumentat les múltiples desigualtats i ijustícies estructurals de la nostra societat. Així mateix, també ha constatat la necessitat de posar la cura i la vida en el centre. Només així, aconseguirem una nova...

Migracions climàtiques

Migracions climàtiques

El passat 04 de febrer, ens vam trobar a Esporles per a reflexionar sobre una de les tantes causes que empenyen a les persones a migrar: el canvi climàtic. Els esforços que s’han fet a nivell polític són insuficients i les conseqüències de no prendre mesures severes estan repercutint en comunitats senceres del Sud global.