Migracions climàtiques

por admin

Diumenge 12 de febrer de 2023

por admin

Diumenge 12 de febrer de 2023

El passat 04 de febrer, ens vam trobar a Esporles per a reflexionar sobre una de les tantes causes que empenyen a les persones a migrar: el canvi climàtic.

Si bé és difícil identificar-la com una causa principal, sí que és veritat que la desertificació, l’increment del nivell de la mar o fenòmens climàtics cada vegada més intensos com els huracans afecten les poblacions al voltant del món. A conseqüència de la crisi climàtica, els recursos naturals comencen a minvar i podem veure tractats econòmics cada vegada més acaparadors dels recursos naturals del Sud global.

Al costat de l’experta en el tema, Beatriz Felipe, aprofundim també en el dret internacional, que haurà de respondre a diferents interrogants, com ara si es podrà sol·licitar asil en qualitat de refugiat climàtic o si les poblacions dels estats d’illes del Pacífic continuaran tenint la seva nacionalitat si en un futur les aigües submergeixen a aquests països.

Lamentablement, avui dia els esforços que s’han fet a nivell polític són insuficients i les conseqüències de no prendre mesures severes estan repercutint en comunitats senceres. Es necessiten prendre mesures més dràstiques, fent major recalcament en l’abandó de les pràctiques actuals de grans empreses transnacionals que han posat en risc els drets humans del Sud global.

0 Comments