OPINIÓ CRÍTICA

Alerta: Rumorologia Islamofòbica # 1

Temes: interculturalitat, diversitat cultural

Com tots sabem, l’agost d’aquest any es van succeir a les ciutats de Barcelona i Cambrils uns atacs terroristes que van ausar més d’una desena de morts i més d’un centenar de ferits. A aquest fet cal sumar-hi l’estat de caos i desconcert que es va produir durant els atacs. La investigació policial ha donat detalls sobre les persones que les van perpetrar: ciutadans espanyols amb ascendència magrebina, nascuts a Espanya i al Marroc. Així mateix, també s’ha detallat la nacionalitat de les víctimes que pertanyien a més de 15 països diferents d’entre les quals s’inclouen persones d’Algènria, Magreb, Marroc i altres territòris de tradició islàmica.

A nivell mediàtic, la resposta no es va fer esperar. Es van emetre missatges de denúncia dels fets i de suport a les persones afectades. Entre elles, la de les comunitats musulmanes espanyoles i internacionals. També la del Rei del Marroc que denuncià els fets comesos.

Tots els missatges van ser crítics amb l’esdevingut i van denunciar que l’ús de la violència no els representa ni a ells ni a la legitimitat de la seva religió. La Comissió Islàmica d’Espanya va emetre un comunicat expressant “la seva més enèrgica condemna i repulsa per l’atemptat terrorista”. La Unió de Comunitats Islàmiques d’Espanya (UCIDE) va escriure a la seva pàgina web que “reitera el seu ple compromís en la lluita contra qualsevol tipus de terrorisme, i espera que els responsables d’aquests atemptats puguin ser detinguts i portats davant la justícia com més aviat millor”.

Aquestes condemnes apel·len a la concòrdia entre ideologies i religions, intentant trencar l’associació “terrorisme-fanatisme-religió” establerta injustament. No obstant això, altres veus van reprovar l’atemptat des de l’odi. Sentiment fruit d’un prejudici cultural arrelat en l’opinió pública. Aquestes veus s’alcen en un escenari en el que el sentiment ciutadà que es forma al voltant de la comunitat musulmana a l’ombra d’uns conflictes bèl·lics que estan protagonitzats per les principals potències internacionals. Tot això propicia un clima de rencor i repulsa que enforteix la idea errònia i absurda de relacionar sempre Islam amb terrorisme.

Mostra d’això és el hashtag trending topic #StopIslam de twitter, que apareix en missatges d’odi i menyspreu a aquesta religió i les persones que la professen.

En tweets com el que s’il·lustra, es pot comprovar com algunes persones cauen en l’error de sentir-se amb el dret d’imposar la seva ideologia enfront de la d’altres. I el que és pitjor, crea una relació violenta i injusta entre un sentiment religiós i uns assassinats indiscriminats.

Des del punt de vista econòmic i polític, aquests atacs construeixen un escenari que està sent aprofitat per les grans potències internacionals. La creació d’un enemic a qui combatre és més útil que treballar sobre l’origen del problema. Les grans potències occidentals són en última instància les responsables d’aquesta i altres situacions.

No podem permetre que s’accepti la idea que més de 1.600 milions de persones (un 23% de la població mundial) donen suport a terroristes. És la nostra responsabilitat ser crítics amb aquesta situació i no contribuir a aquest fenomen.