BONA PRÀCTICA PERIODÍSTICA

La talla 38 occidental vista por una feminista árabe

Temes: feminisme, dones, occidentalització, món árab, diversitat cultural

Aquest és un article d‘“Orbita diversa” un blog crític que té per objectiu la promoció de la diversitat plural de la societat i que treballa per una aproximació responsable a totes les identitats culturals.

En aquest article es recull la reflexió de Fatema Menrisi, una de les pensadores feministes d’origen marroquí més reconegudes a voltant de l’estereotip la de bellesa occidental.
L’article ens sembla del més recomanable pels següents motius:

 • Contesta un fet normalitzat de la cultural occidental des d’una perspectiva nord-àfricana. Per tant, promou un intercanvi en les relacions de poder ja que quasi sempre és la mirada occidental la que jutja, estableix o normalitza certs pensaments i conductes.
 • Construeix una crítica objectiva que parteix des d’una posició d’autocrítica.
 • Convida a trencar l’actitud paternalista que homes i dones occidentals sovint establim quan parlem sobre les dones del món àrab i de la cultura àrab. Actitud que sovint projectem sempre que parlem d’altres cultures.
  Promou el pensament no occidental i feminista, i fractura el canon intel·lectual protagonitzat per homes blancs i occidentals que sovint s’identifiquen com la veu de la raó.
 • Interroga sobre les autopercepcions i promou la interculturalitat. Estableix una comparació aguda i crítica sobre els diferents dispositius de control social que s’exerceixen tant a occident com en altres cultures.
 • Ens aproxima a la realitat de les dones del món árab, sovint silenciat o no visibilitzat. Promou les dones islàmiques lluny de l’estereotip victimista: reforça el seu paper lliure i actiu en la societat.
  Questiona els cànons de la bellesa occidenal i els identifica com a opressors. Els qüestiona com a un exercici de violència simbòlica imposada només a les dones.
 • Presenta una manera original de fer crítica i periodisme. Utilitza un vocabulari proper, irònic i incisiu. Mostra com les realitats poden ser explicades de nombroses maneres, no sempre renyides amb el bon humor.

Fes una recerca en el món de la publicitat i identifica quin és el cánon de bellesa que es promou.

 • Hi ha lloc per la diversitat cultural?
 • Qui creus que dicta els cánons de bellesa?
 • A qui han d’agradar les models? A elles mateixes o als altres?
 • Com expliques la tendencia a promocionar un sol model de bellesa caracteritzat per mini-talles, un sol color de pell, una actitud determinada,…?