BONA PRÀCTICA PERIODÍSTICA

La gran fiesta del sacrificio del cordero

Temes: interculturalitat, diversitat cultural

En aquest article s’explica un ritual o festivitat que es du a terme cada tardor en la tradició musulmana. Hem de tenir en compte que són molt poques les vegades que artícles,
reportatges, o informatius habituals  dediquen un temps i espai a narrar aspectes vinculats amb la cultura musulmana. A més, quan es parla d’aquesta cultura, moltes vegades els relats s’escriuen des d’una mirada no integradora: insistint en les diferencies entre cultures i reproduïnt tòpics.

Aquests fets son fruit d’avaluar les altres cultures a partir dels estereotips causats per certs prejudicis socials i culturals, que accentuen unes narracions no respectuoses amb la diversitat cultural i que no identifiquen que la cultura musulmana forma part de la diversitat cultural mallorquina o espanyola.

En aquest cas, la manera en com s’explica la noticia, ens sembla encertada per diferents motius:

  • Es fuig d’una mirada exòtica o extranya. La tradició i festivitat s’explica com un element més de la riquesa cultural de Mallorca. A més l’article s’ha documentat parlant amb persones protagonistes d’aquesta tradició. Per tant, fomenta un sentiment intercultural. En aquest sentit destacar que la fotografia utilitzada per il·lustrar el contingut fuig de tota estereotipació.
  • L’article fa refereǹcia a que a Mallorca hi ha 35.000 persones musulmanes que resideixen a Mallorca. Per tant, ja ho fa des d’una perspectiva responsable. No se’ls connota com a persones immigrades sinó com a ciutadans i ciutadanes.
  • Es parla de cultura musulmana amb responsabilitat. Es fa referència que hi ha diferents comunitats musulmanes, és a dir, que no s’estigmatitza ni s’homogeneitza.
  • La festa del sacrifici s’explica d’una manera no sensacionalista. Contrariament, s’atén al respecte que les comunitats mususlmantes mantenen en tot moment amb l’entorn i amb l’animal. De la mateixa manera es fa referència a la qualitat d’aquesta tradició en relació a l’experiència humana, ja que assegura que les persones sense recursos puguin gaudir del què aquest sacrifici significa.
  • Cal destacar el propi valor de la noticia: normalment quan es parla d’aquestes comunitats religioses i culturals es vinculen amb la immigració.
  • A l’article, en cap cas es fa referència a l’experiència migratòria. Per això et convidem que facis una recerca: retalla totes les notícies d’un diari d’una mateixa setmana que d’alguna manera estiguin relacionades o parlin de la cultura musulmana. Quantes d’aquestes es fan des d’un tò positiu, propositiu, explicatiu, responable, que doni a entenre que és una comunitat que enriqueix la cultura espanyola? Quans d’aquests connoten cultura musulmana amb immigració?