MALA PRÀCTICA PERIODÍSTICA

El relat periodistic sobre el treball sexual

Temes: treball sexual, immigració, violència, perspectiva de gènere

En aquest document prestem atenció a tot un conjunt d’articles periodístics que d’alguna manera contribueixen a la criminalització del treball sexual femení que s’exerceix a Mallorca, identificant-lo com un dels principals causants de disturbis, violència i inseguretat ciutadana. Per això, hem de tenir en compte que aquests articles tendeixen a associar el treball sexual amb una creixent mala reputació a ulls dels turistes, i s’escriuen en un moment en el qual està pendent d’aprovar la proposta de “Llei ciutadana”.

Aquests relats i associacions ens semblen del tot inoportunes per diferents motius:

 • Associen violència amb prostitució sense tenir en compte la realitat de les treballadores sexuals: no es fa referència a l’explotació sexual que hi ha darrere la seva realitat, no es fa esment dels deutes econòmics que deriven d’aquesta situació, no es parla de les condicions d’insalubritat i d’inseguretat en les que han de treballar,… Fets, tots aquests, símptomes i detonants d’una relació abusiva.
 • Reforcen l’estigma social que recau sobre les treballadores sexuals, considerades ciutadanes de segona. S’accentua el seu sentiment d’exclusió social.
 • A més, no es fa cap exercici crític a l’hora d’evidenciar que gran part d’aquestes treballadores són emigrades, establint-se així una segona discriminació social i cultural sobre la seva condició de treballadores sexuals.
 • Utilitzen un llenguatge condescendent i tremendista en referència a la seva activitat, i no aconsegueixen construir un relat crític i responsable sobre la realitat del treball sexual al carrer.
 • Aquests articles es conclou que és el client qui està desprotegit, mentre que identifiquem a la treballadora sexual com una persona agressiva.
 • S’identifica treball sexual com una activitat més de l’oferta d’oci que cal regular per atendre bé als turistes. Es contribueix a la cosificació de les treballadores sexuals, ja que es considera que són catalitzadores de turisme i oci barat, consum irresponsable d’alcohol, i aldarulls veïnals.

Què et suggereixen les següents afirmacions extretes dels articles:

– “La banda de violentas prostitutas, en libertad.”

 • El fet de referir-se a aquestes dones com a ‘banda’, quina connotació creus que té? Es tracta d’una xarxa de crim organitzat?
 • Penses que cosifica a les protagonistes? Creus que estigmatitza la seva professió?

– “Al cierre de esta edición, numerosos agentes aun proseguían trabajando en la zona luchando contra la proliferación de la prostitución ilegal y venta ambulante.”

 • Què és prostitució il·legal?
 • Per quin motiu associen treball sexual i venda ambulant com a dos treballs conflictius? Quina part de la població creus que s’hi dedica? De què creus que depèn la seva regulació o legalitat?
 • El fet que aquesta notícia no conclogui, sinó que suggereixi que els policies encara hi estan treballant, creus que contribueix a tremenditzar la situació? Realment es pot associar aquestes dues professions amb criminalitat?

– “Además, la práctica totalidad de las personas que ejercen la prostitución en el término de Calvià «no son residentes, están indocumentadas y, en la mayoría de los casos, son inmigrantes ilegales, que infringen la normativa sobre extranjería, cuya competencia corresponde al Gobierno de España»“

 • Què et sembla la utilització del connector ‘además’ al principi de la frase? Creus que contribueix a una doble estigmatització i criminalització de les dones que es dediquen al treball sexual?
 • Creus que darrere aquesta afirmació hi ha cabuda per una intervenció política i legal que treballi per la regulació del treball sexual i de les polítiques d’immigració?

– “Mallorca ya no es tan barata. La leche, la mantequilla, el pan han subido. Todo excepto el sexo, que es más barato que nunca”

 • Què et suggereix aquesta afirmació? Creus que incita a pensar que el treball sexual és una oferta turística més?
 • Creus que implícita a aquesta associació hi ha un menyspreu a les treballadores sexuals? Penses que es culpabilitza a les persones que paguen per aquest servei? Per què no?

De què no es parla?

– Mentre que aquests articles criminalitzen les treballadores sexuals, i fan demagògia sobre procediments legals que regulin la seva situació, no es parla del motiu per què existeixen i quins són els usuaris principals dels seus serveis.

– Es tendeix a parlar de treballadores sexuals il·legals, sense especificar qui són i sota quines normes o regulacions esdevenen legals.

– Ser legals garanteix la seva inclusió social? Contribueix a què no siguin estigmatitzades? Les protegeix dels abusos? Especifica un protocol de protecció?

– Per seber més et recomanem consultis Reflexiones y recomendaciones. Buenas Prácticas Informativas sobre Prostitucion.