CONSUM RESPONSABLE

Les 5 R de la tecnologia ètica

Temes: consum responsable, electrònica ètica, sostenibilitat, decreixement.

Des d’Enginieria Sense Fronteres Balears creiem en un model de consum sostenible de la tecnologia.

Hem de ser conscients de la repercussió que té renovar el nostre mòbil. Entre altres coses degut a que:

  •  Les empreses que fabriquen els dispositius intenten economitzar al màxim explotant els seus treballadors.
  •  Entre els materials que es necessiten per fabricar un dispositiu trobem els “minerals amb sang”: minerals com el coltàn, el qual procedeix de mines del Congo controlades per màfies.
  •  Els dispositius estan dissenyats  i fabricats per a que la seva vida útil sigui curta. Aquest concepte s’anomena “obsolescència programada” i forma part del model de negoci de les empreses tecnològiques.
Per aquest motiu us proposem que abans de renovar els vostres dispositius us plantegeu aquestes 5 regles: