Educació per al Desenvolupament en el lleure

Basant-nos en les aportacions de diversos experts1, podem defensar…

La importància de l’Educació per al Desenvolupament a les escoles.

Tal com va dir Max Neef (1992), citat a Colom Cañellas (1998)C1:…

“¡El pelo ‘afro’ no se toca!”

https://www.youtube.com/watch?v=LCdKg7dJG7g Per què és…