La importància de l’Educació per al Desenvolupament a les escoles.

Dijous 25 de juliol de 2019

Dijous 25 de juliol de 2019

Tal com va dir Max Neef (1992), citat a Colom Cañellas (1998)C1: “Hemos destruido culturas para establecer economías”. D’aquesta manera, es transmet la idea que l’enemic de la humanitat ha estat, i continua essent, l’ésser humà. Però, des del meu punt de vista, també en pot ser el salvador. Per què? Perquè amb la introducció de l’Educació pel Desenvolupament en el currículum dins el Sistema Educatiu, es pot aconseguir la convivència de diferents cultures, el compliment dels drets humans i, conseqüentment, una societat més justa i crítica. Fer servir l’educació com a instrument que prepara i possibilita el canvi social és essencial. Hem normalitzat tant que la nostra educació es basi a avaluar, i en posar una nota numèrica segons els coneixements adquirits per l’alumnat -sense tenir en compte que aquests coneixements s’han memoritzat i s’oblidaran per la metodologia monòtona i la relació vertical professorat-alumant-, que s’han deixat de banda els diferents contextos que es donen i la transmissió de valors a l’alumnat.

A vegades em deman, serà que no ens identifiquem com a persones? Com podem infravalorar els drets humans? No veiem, o no volem veure les injustícies que ocorren arreu del món: les violències masclistes; l’exercici del capitalisme que fa que a molts de països s’exploti recursos humans i naturals; la pervivència de conductes racialitzades i la celebració d’una supremacia cultural; les desigualtats i la proliferació de l’aporofòbia, entre d’altres factors.

El món en el qual vivim és competitiu, individualista, ple d’estereotips i prejudicis que ens eduquen tant a través dels mitjans de comunicació com fins i tot en l’àmbit educatiu. Creis que és just que unes persones, per la seva procedència, tenguin uns drets o en tenguin uns altres? Que es pugui discriminar per sexe, cultura, color de pell, religió i/o posició econòmica? Creis que l’educació no hauria de participar activament en l’erradicació de totes aquestes injustícies i desigualtats? És massa injust. És massa injust que, en els programes curriculars, es doni per lògica la superioritat dels “països del nord” respecte “els països del sud”; que unes persones es presentin dignes i altres ridiculitzades.

Amb l’Educació pel Desenvolupament, entesa com l’educació que procurarà la satisfacció de les necessitats sociopersonals de la humanitat, i no equivalent a un creixement econòmic i comercialització de les experiències humanes, es podrien evitar moltes desgràcies humanes i mediambientals. De fet, podríem arribar a influir en els mitjans de comunicació, en les publicitats que tenen l’objectiu d’impactar i convertir-nos en el seu ramat d’ovelles per acabar amb tot això. Amb una educació construïda des de les arrels i regada cada dia amb esforç, aconseguiríem tenir com a element fonamental i al top de la piràmide els DRETS HUMANS. Aquests s’haurien d’impartir en cada assignatura. Per exemple, a coneixement social i del medi, mitjançant l’explicació real del colonialisme, utilitzant un vocabulari adequat: no xerrar del descobriment d’Amèrica sinó de la colonització d’Amèrica, i sí xerrar d’un procés d’imperialisme econòmic, polític i cultural. Explicar que les migracions són naturals, que és l’exercici d’un dret humà, i que no identificar-les amb la cultura de la por i l’amenaça.

En definitiva, l’Educació pel Desenvolupament, implementada des de infància en el Sistema Educatiu i des de totes les assignatures, pot conduir cap a una societat on totes les cultures siguin respectables i on aquestes puguin conviure amb les altres sense prejudicis, estereotips i discriminacions per sexe, nacionalitat, classe social, etc. Hem de desmuntar les desigualtats socials que s’han creat al llarg del temps. No és un camí fàcil, però sí que és possible si feim feina en xarxa i, paral·lelament, no permetent presenciar situacions d’injustícia social, cap a la Terra i educant en valors, solidaritat i drets humans.

ACCIÓ!

Volem una EDUCACIÓ per a la VIDA de TOTES les PERSONES

Accedeix al document en Pdf

1 Colom Cañellas, Antonio J. “El desarrollo sostenible y la educación para el desarrollo” en Pedagogía social: revista interuniversitaria num 2, 1998, pàgs 31-50

0 Comments