Experiència educativa: cap a una comunicació transformadora

Dijous 1 de juliol de 2021

Dijous 1 de juliol de 2021

#CooperarNovaNormalitat

  • Com crear una campanya gràfica que insti a la responsabilitat social?
  • Com promoure la cooperació transformadora com un acte quotidià?

Aquestes són les dues preguntes clau a través de les que l’alumnat de Disseny Gràfic del centre Edib_Escola Fleming ha posat en pràctica els seus coneixements per idear una campanya crítica i creativa que, sota el hashtag #cooperarnovanormalitat, impulsi una societat més justa, sostenible i més igualitària.

Per fer-ho, vam treballar de manera crítica la deconstrucció dels estereotips que, tot i que de vegades no en som gens conscients, consumim diàriament en els mitjans de comunicació. Exercici amb el que vam descobrir que encara tenim incorporada una mirada colonial i classista, a partir de la que encara són vigents conductes racistes i xenòfobes. També vam descobrir que les mitjans no acostumen a fer ressò de tots aquells valors que s’han de veure amb la cura, la igualtat, i el respecte a la vida humana i natural.

Així, cada alumne va fer recerca sobre quina temàtica volia treballar des de la perspectiva de la cooperació transformadora. Una temàtica que va analitzar des de la perspectiva dels drets humans i la perspectiva global-local per convertir-la en campanya que insta a la ciutadania al necessari canvi social.

Les campanyes elaborades han resultat estar perfectament alineades amb la campanya #CooperarNovaNormalitat impulsada per la Congdib (Coordinadora de les ONG de les Illes Balears) en col·laboració amb el projecte Fòrum Comunicació, Educació i Ciutadania impulsada per Enginyeria Sense Fronteres de les Illes Balears.

0 Comments