Postals Sonores: Cooperació Transformadora.

Dimarts 19 de juliol de 2022

Dimarts 19 de juliol de 2022

Avui és fa imperatiu transformar el sistema de relacions globals que, encara avui, manté en les seves estructures l’herència colonial. També des del propi exercici de la cooperació: ‘ha de superar el biaix unidireccional i veritical que, algunes vegades, subratlla una cooperació assistencialitsta o intervencionista.

Una altra cooperació, la transformadora, és possible. Així ens ho expliquen diferents veus provinents de cultures i comunitats intervingudes pels principis occientalistes, que celebren un enfoc basat en els drets humans i els feminismes decolonials.

0 Comments