Postals sonores: cooperació transformadora

por admin

Dimarts 19 de juliol de 2022

por admin

Dimarts 19 de juliol de 2022

Avui és fa imperatiu transformar el sistema de relacions globals que, encara avui, manté en les seves estructures l’herència colonial. També des del propi exercici de la cooperació: ‘ha de superar el biaix unidireccional i vertical que, algunes vegades, subratlla una cooperació assistencialitsta o intervencionista.

Una altra cooperació, la transformadora, és possible. Així ens ho expliquen diferents veus provinents de cultures i comunitats intervingudes pels principis occientalistes, que celebren un enfoc basat en els drets humans i els feminismes decolonials.

Escolta aquí el podcast.

Escolta aquí en Youtube.

0 Comments