“El poder del llenguatge i les paraules: Moros?”

Dijous 5 de setembre de 2019

Dijous 5 de setembre de 2019

Per què és important:

Amb l’aprenentatge d’una llengua s’aprèn una manera d’entendre el món. És per això que hem de ser molt conscients de les paraules que elegim utilitzar, el seu significat i les conseqüències que pot tenir utilitzar aquestes paraules.

Diferents joves, a través de vivències personals, expliquen el concepte de “moro” i ho contrasten amb a seva acceptació social tot i no tenir-ne clar el seu significat. S’utilitza com una manera d’homogeneïtzar a tota una gent que es cataloga com a diferent a un nosaltres de manera pejorativa, és a dir, com a altre, semblant a àrab o musulmà, immigrant, inferior.

Objectius:

 • Conscienciar sobre el poder del llenguatge i les paraules. Aprendre que darrera cada paraula, el to i el context on aquesta és nombrada, hi ha un rerefons ideològic.
 • Aproximació i treball sobre la islamofòbia. Conèixer la discriminació que pateixen les persones socialment associades a la paraula “moro”.
 • Desconstruir l’imaginari homogeni i estigmatitzador que es construeix en referència a les persones musulmanes
 • Promoure una visió de les persones musulmanes positiva, heterogènia i de diferents orígens i identitats

Activitat prèvia:

Abans de veure el vídeo i per poder-lo reflexionar des d’una posició subjectiva,, es proposa la dinàmica dels gomets de colors.

Objectiu de la dinàmica:

 • Experimentar la sensació de “formar part d’un grup”.
 • Experimentar la sensació d’exclusió / expulsió social.
 • Observar les respostes dels membres del grup davant d’una situació d’exclusió.

Material per a dur a terme la dinàmica:

 • Gomets de 4 colors i/o formes diferents

Procediment:

 • L’alumnat es disposa dret i en rotllana amb els ulls tancats.
 • La persona dinamitzadora posarà un gomet al front de tot l’alumnat excepte a una persona, a la qual li posarà un gomet de color o forma totalment diferent, que no coincideixi amb cap dels altres (per exemple negre).
 • L’alumnat ha de fer grups en un temps limitat (per exemple 5 minuts) movent-se per l’aula, però SENSE PARLAR. Hauran d’explicar amb qui i per què s’han agrupat.
 • Sovint la persona que té el gomet diferent es queda sola, tot i que podria passar que algun grup « l’acollís ». Hauran d’explicar amb quin criteri l’han acollit. Quines estratègies han utilitzat per formar el grup sense parlar? Com ha anat? Com s’han sentit? Limitacions? S’han ajudat?

Activitat 1:

Després de la dinàmica es procedirà a reproduir el vídeo fins el minut 2.30.

“Te voy a arrancar ese pañuelo de la cabeza”, “Mira mora”, “Vienes aquí a molestarnos” són només algunes frases que reben les persones que surten al vídeo. Però realment, la gravetat de les paraules va una mica és enllà, doncs es senten sotmeses a viure diferents situacions de violència social pel fet d’estar socialment catalogades com a “mores”.

Una vegada s’ha fet el visionat, es recomana escriure en una pissarra tots aquells mots o sensacions que s’hagin percebut com les més impactants. Una vegada s’ha elaborat aquesta llista, es proposa obrir un debat i reflexió pautat:

 • Quines similituds observen entre la dinàmica i el vídeo? Quins són els motius pels que aquestes persones són tractades amb tanta agressivitat i menyspreu?
 • Aquestes situacions d’exclusió, estan realment justificades? Pot ser que la nostra cultura, que és la que jutja ‘les altres’, hagi de resoldre problemes greus de convivència, masclisme, etc? És motiu suficient no conèixer ‘les altres cultures’ per discriminar-les?
 • Creieu que les paraules que utilitzem importen? Creieu que les paraules poden estigmatitzar persones i cultures?
 • Creieu que utilitzar segons quines paraules pot tenir conseqüències? Creieu que segons quines paraules, com les diguem i en quin lloc ho fem, pot ser un acte de violència?

Activitat 2:

Per acabar, es disposen dos vídeos per a que l’alumnat pugui aprofundir sobre el poder del llenguatge a l’hora de nombrar i, per tant, classificar les diferents realitats socials.

Per treballar que les paraules i les expressions que discriminen tenen un rerefons històric, basat en relacions de poder entre cultures, es proposa visionar i reflexionar el següent vídeo:

Seis expresiones racistas que se nos escapan cada dia

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=f7E1V5mqlJU

Per treballar com les paraules i com nombrem i cataloguem les persones, pot intervenir en els seus processos de socialització i desenvolupament:

#YoNoSoyTrapacero#YoNoSoyTrapacera

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=DqBvpWbmdkQ

Vocabulari específic:

Prejudici, estereotip, discriminació, exclusió i inclusió social.

0 Comments