PROPOSTA DE CINEFÒRUM

Hiyab

Títol: Hiyab

Any: 2005

Direcció: Xavier Salas

Producció/país: Espanya

Durada: 8 min.

Gènere: ficció

Temes: Hiyab, diversitat cultural, interculturalitat, cultura musulman

Recomanada: a partir del segón cicle de la ESO

Sinopsi: Història que narra l’experiència de Fàtima el primer dia de classe, i la reacció i els arguments defensats per la professora per dissuadir-la que porti el Hiyab. Resulta molt interessant el gir final pel qual es posa en evidència l’injust de la situació.

Per què és important?

 • Estimula un exercici autocrític sobre els prejudicis culturals de la nostra societat.
 • Promou una reflexió al voltant de la llibertat individual i l’expressió cultural de la ciutadania
 • Proposa un contingut treballat des d’un esperit intercultural

Proposta per al debat:

Avalua les raons de la professora per convèncer Fàtima que es tregui el Hiyab quan entri a l’escola. Compara-les amb les raons que Fàtima exposa per no fer-ho. Un cop les hagis nomenat, respon les següents preguntes tot raonant les teves respostes.

 • Per quin motiu creus que pesa més la opinió de la professora que no la de l’alumna?
 • Creus que la professora fa servir raons objectives? Raona la resposta.
 • Creus que Fàtima fa servir raons subjectives? Raona la resposta.
 • Les raons objectives de la professora tenen sentit quan Fàtima entra a l’aula i observa els seus companys i companyes?
 • Les raons subjectives de Fàtima tenen sentit quan entra a l’aula i observa els seus companys i companyes?

Proposta per al debat:

Observa les següents imatges:

Explica breument quin és el seu missatge i reflexiona:

 • Quina és la decisió que li agradaria prendre a la protagonista de la primera vinyeta? Què creus que l’està ofegant, la seva decisió o la decisió dels altres?
 • Hi ha alguna manera d’endevinar quin és el seu desig?
 • Per quin motiu et sembla que el fet de portar vel s’ha convertit en un problema per les nines que van a escola? És un motiu estètic o ideològic?
 • Has escoltat mai a una nina argumentant si vol o no vol portar vel?
 • Qui dictamina aquests rols en la vestimenta? Creieu que en totes les societats s’obliga a vestir d’una determinada manera? I s’obliga tant a homes com a dones?
 • Què hi ha sota la roba, aquestes modes o aquests estils? Fins a quin punt són fruit de convencionalismes? Quins interessos s’hi amaguen? Creieu que la seva imposició pot estar relacionada amb prejudicis culturals?
 • Creieu que són les pròpies dones les que haurien de tenir el dret a decidir com vestir?
 • Creieu que a occident existeix una tirania per a la imatge de les dones? Quins penseu que són els “burkas” de les dones occidentals?

Vocabulari a treballar:

Hiyab, interculturalitat, demagògia, convencionalisme, prejudicis socials i culturals, motius religiosos, estereotips, llibertat de culte, llibertat d’expressió, dominació masclista.